Välkommen till DLP ByggMek
Bemanning

Uthyrning av svetsare, montörer och maskinförare till företag

DLP ByggMek hyr ut personal till företag som har behov av svetsare, montörer eller maskinförare. De som vi hyr ut är alla utbildade inom sitt område, har arbetserfarenhet och besitter den skicklighet som är standard i branschen.

Det kan vara svårt att hitta kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. Ibland har företag behov av att hyra in kompetent personal för ett visst område en kortare tid, kanske för att framgångsrikt kunna slutföra ett projekt där det behövs bred kompetens.

Bemanning för hela Norrbotten

Vi utgår ifrån Kiruna, men hyr ut personal i hela Norrbotten.

Du är välkommen med din förfrågan.

Svetsning, bemanning
Mer information?

Låt oss berätta mer om våra bemanningstjänster

    DLP ByggMek - Tjänster

    Din kompletta servicepartner

    för Kiruna, Norrbotten och hela Sverige.