Välkommen till DLP ByggMek
Personaluthyrning med specialistkompetens

Professionell Uthyrning av Tillsyningsmän för Järnvägen

I en värld där tågtrafiken ständigt ökar och infrastrukturens komplexitet växer, är behovet av kvalificerade tillsyningsmän (TSM) på järnvägen viktigare än någonsin. Trafikverket ställer höga krav och därför är det nödvändigt att säkerställa järnvägsnätets effektivitet och säkerhet. Här kommer vi in i bilden. Vår tjänst inom uthyrning av tillsyningsmän garanterar att ditt företag eller organisation får tillgång till utbildade och professionella experter som är oumbärliga för att hålla dina tågspår i toppskick och dina tåg rullande säkert. Vår personal har självklart behörighet som Skydds- och Säkerhetsledare

Varför är en tillsyningsman så viktig?

Järnvägsnät är dynamiska system som kräver konstant övervakning och underhåll. Tillsyningsmän spelar en avgörande roll här, de ser till att alla aspekter av spåret är i optimalt skick och att eventuella risker identifieras och hanteras snabbt.

Bevakningsuppdrag för externa kunder

Tillsyningsmän hanterar bevakningsuppdrag för en mängd externa kunder, inklusive kommersiella och offentliga aktörer. De ser till att spårområdena är säkra och fria från hinder, och att de är i rätt skick för att stödja effektiv tågtrafik.

Tågvarningssystem

En av de mest kritiska uppgifterna för tillsyningsmän är att hantera tågvarningssystem. De säkerställer att alla varningssystem fungerar korrekt och att all personal i området är medveten om närmande tåg, vilket är avgörande för att förhindra olyckor.

SOS-ledning

I händelse av en nödsituation är det tillsyningsmannen som har hand om SOS-ledningen. De är utbildade för att hantera olika typer av kriser och har den kompetens som krävs för att leda räddningstjänst och första hjälpen-insatser tills ytterligare hjälp anländer.

Kompletterande tjänster för järnvägssäkerhet

Utöver de grundläggande uppgifterna som tillsyningsmän utför finns det ett spektrum av ytterligare tjänster som de kan erbjuda.

Mindre bantekniska arbeten

Förutom övervakning och underhåll kan våra tillsyningsmän också utföra mindre bantekniska arbeten. De har den utbildning och erfarenhet som krävs för att säkert och effektivt hantera mindre reparationer och justeringar, vilket säkerställer att ditt spårsystem är i bästa möjliga skick.

Kontakta oss för dina tillsyningsmans-behov

Oavsett dina behov på järnvägen, står vår utbildade och certifierade personal redo att erbjuda den expertis och den erfarenhet du behöver för att ditt järnvägssystem ska fungera smidigt och säkert. Kontakta oss idag för att diskutera hur våra tillsyningsmän kan hjälpa dig att navigera i det komplexa landskapet av järnvägssäkerhet. Med oss vid rodret, är dina tåg alltid i goda händer! Vårt huvudkontor finns i Kiruna i Norrbotten, men vi hyr ut personal i hela Sverige.

Rostfritt uppsamlingskärl för tågindustrin
Mer information?

Låt oss berätta mer om vår personaluthyrning

    DLP ByggMek - Tjänster

    Din kompletta servicepartner

    för Kiruna, Norrbotten och hela Sverige.